دسته: اطلاعات اقامت

بیمه پس از اخذ اقامت

یکی از مهمترین خدمات اجتماعی در آلمان بیمه خدمات درمانی است. تمامی اشخاصی که در آلمان زندگی و دارای آدرس مشخص برای زندگی می باشند , موظف به داشتن بیمه درمان می باشند. تمامی افرادی که برای ثبت شرکت و اقامت اقدام می نمایند , پس از اقامت سه ماهه در آلمان در صورتی که […]

انتخاب شهر و ایالت

انتخاب شهر قبل از تقاضای اخذ شرکت و زندگی در آلمان بسیار مهم و در آینده کاری فرد تاثیر بسزایی دارد. از آنجا که اتاق بازرگانی و اداره خارجی های شهر و ایالتی که در آن تقاضای اقامت تجاری می دهید , مسئول رسیدگی به امور اقامت شما می باشند , لذا تصمیمی شایسته برای […]