نویسنده: admin

مهاجرت از طریق اقامت تحصیلی

اقامت از طریق ادامه تحصیل ، یکی از روشهای اخذ اقامت در آلمان میباشد. گروه بوذری خدماتی همچون انتخاب رشته و دانشگاه , درخواست ویزای تحصیلی , پذیرش دانشگاه و تهیه اقامتگاه دانشجویان در آلمان را ارایه میدهد. جهت مشاوره با مشاورین تحصیلی ما از لینک وقت مشاوره با ما تماس بگیرید.