پیش شرایط اخذ اقامت کسب و کار از طریق جواز کسب در آلمان

برای کارمندان اداره جات خصوصی و دولتی :

 

  • رزومه شخصی
  • آخرین فیشهای حقوقی معتبر
  • سابقه کاری معتبر
  • حساب بانکی شخصی

 

 

برای متخصصین و کارشناسان دارای مشاغل آزاد :

 

  • رزومه شخصی
  • جواز کسب و کار معتبر
  • سابقه کاری مفید
  • حساب بانکی مربوط به شغل آزاد
  • فاکتورهای خرید و فروش در حیطه شغل مربوطه

 

 

قابل به ذکر است که مراحل و روند اخذ اقامت از طریق جواز کسب و کار تا حد زیادی شبیه به روند کاری متقاضیان برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود میباشد و بارز ترین تفاوت بین این دو روش این می باشد که در روند اخذ اقامت از طریق جواز کسب, متقاضیان ملزم به واریز سپرده به حساب شرکت خود به مانند اخذ شرکت با مسئولیت محدود نمی باشند.

برای آگاهی شما متقاضیان گرامی از روند کاری اخذ اقامت و زندگی در آلمان مطالعه موارد مندرج در سایت را توصیه میکنیم  که در این مسیر کمک شایانی به شما عزیزان خواهد کرد.