یکی از مهمترین خدمات اجتماعی در آلمان بیمه خدمات درمانی است. تمامی اشخاصی که در آلمان زندگی و دارای آدرس مشخص برای زندگی می باشند , موظف به داشتن بیمه درمان می باشند. تمامی افرادی که برای ثبت شرکت و اقامت اقدام می نمایند , پس از اقامت سه ماهه در آلمان در صورتی که مایل به ادامه اقامت بیش از یک یا دو سال باشند , مقید به اخذ بیمه شخصی درمان هستند. در صورت اضافه شدن خانواده متقاضی , گرفتن بیمه درمان برای ایشان نیز امری الزامی به حساب می آید.

 

شایان ذکر است که بیمه های بازنشستگی و بیکاری نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده و توصیه میشود که افرادی که مایل به اخذ ملیت و پاسپورت آلمانی در آینده می باشند , برای بیمه بازنشستگی نیز اقدامات لازم را انجام دهند چرا که یکی از شرایط اقامت دائم و یا اخذ هویت آلمانی , داشتن بیمه بازنشستگی است. برای توضیحات تکمیلی , مشاوران ما در امور بیمه ای شما را در مراحل کار راهنمایی خواهند نمود.